تقييميمانجات مقترحة من جوجل

21st Century Boys

تتمة لقصة مانجا فتيان القرن العشرين
9+ (26 عضو)
87%
7+ (4 أعضاء)
13%
5+
3+
1+
16 - 20th Century Boys
952TranGro & ANST²2014-08-22
15 - I'm Sorry
840TranGro & ANST²2014-08-22
14 - There's No Way I'll Let It End
800TranGro & ANST²2014-08-22
13 - Punch Out
805TranGro & ANST²2014-08-22
12 - The Switch
794TranGro & ANST²2014-08-22
11 - Goodbye Manjome
838TranGro & ANST²2014-08-22
10 - The Remnant of a Demon
832TranGro & ANST²2014-08-22
9 - Rules of the Game
832ANST² & TranGro2014-08-22
8 - You Died Today
863TranGro & ANST²2014-08-22
7 - Hiding Place
832TranGro & ANST²2014-08-22
6 - Imitating the Imitation
832TranGro & ANST²2014-08-22
5 - Ghost of the Future
863TranGro & ANST²2014-08-22
4 - The Origin of the Children
932TranGro & ANST²2014-08-22
3 - Our Flag
917TranGro & ANST²2014-08-22
2 - The Adult in the Dream
1,023TranGro & ANST²2014-08-22
1 - Friend Dies
1,286TranGro & ANST²2014-08-22