تقييميمانجات مقترحة من جوجل

21st Century Boys

تتمة لقصة مانجا فتيان القرن العشرين
9+ (27 عضو)
84%
7+ (5 أعضاء)
16%
5+
3+
1+
16 - 20th Century Boys
1,048TranGro & ANST²2014-08-22
15 - I'm Sorry
912TranGro & ANST²2014-08-22
14 - There's No Way I'll Let It End
880TranGro & ANST²2014-08-22
13 - Punch Out
884TranGro & ANST²2014-08-22
12 - The Switch
871TranGro & ANST²2014-08-22
11 - Goodbye Manjome
908TranGro & ANST²2014-08-22
10 - The Remnant of a Demon
907TranGro & ANST²2014-08-22
9 - Rules of the Game
907ANST² & TranGro2014-08-22
8 - You Died Today
941TranGro & ANST²2014-08-22
7 - Hiding Place
919TranGro & ANST²2014-08-22
6 - Imitating the Imitation
906TranGro & ANST²2014-08-22
5 - Ghost of the Future
962TranGro & ANST²2014-08-22
4 - The Origin of the Children
1,020TranGro & ANST²2014-08-22
3 - Our Flag
994TranGro & ANST²2014-08-22
2 - The Adult in the Dream
1,110TranGro & ANST²2014-08-22
1 - Friend Dies
1,404TranGro & ANST²2014-08-22