2018-06-10 Shen Yin Wang Zuo
2018-06-10 30 Minute Walk
2018-04-16 Boku to Senpai no Tekken Kousai
2018-04-16 Blade of the Immortal
2018-04-16 Chang Ge Xing
2018-04-16 Shen Yi Di Nu