كلعاده فصل رائع و جميل شكرا على ترجمه
2017-03-01
شكرا على ترجمه
2017-02-27
شكرا على ترجمه
2017-02-27
هذه مانجا لها انمي
2017-02-26
استمر شكرا على ترجمه
2017-02-25
متى جابتر قادم ؟
2017-02-24
شكرا على ترجمه رائعه ممكن ان تسرعوا في ترجمتها لانها حماسيه ❤️
2017-02-23
شكرا على ترجمه من ظاهر انها مانهو جميله استمري في ترجمتها
2017-02-23
شكرا على ترجمه رائعه والاحترافيه استمر 😍
2017-02-23
شكرا على ترجمه
2017-02-21

katake123