2018-05-17 The Gamer S4
2018-05-12 Shingeki no Kyojin