2018-09-21 Jidokhage Kkeureoango Jidokhage Kiseuhago
2018-09-21 Hunter X Hunter
2018-09-21 One Piece
2018-09-21 Battle Royale
2018-09-19 Detective Conan
2018-09-15 Shingeki no Kyojin
2018-08-31 Vinland Saga
2018-08-18 Aoba-kun ni Kikitai Koto
2018-08-10 Dragon Head