تقييميKare wa, Watashi no Koto ga Suki Mitai Desu.

9+ (15 عضو)
71%
7+ (6 أعضاء)
29%
5+
3+
1+